"We don't see things as they are, we see them as we are" Anais Nin

Iσχύουσα ελληνική νομοθεσία υποστηρικτική των ανθρώπινων δικαιωμάτων & ενάντια στις διακρίσεις

Πηγή:

http://www.geocities.com/sapphida/

Iσχύουσα ελληνική νομοθεσία
υποστηρικτική των ανθρώπινων δικαιωμάτων & ενάντια στις διακρίσεις

Rights & Law in Greece


β. νομοσχέδια & αιτήματα

γ. απαρχαιωμένοι ελληνικοί νόμοι που κάνουν διακρίσεις ή/και που τις επιτρέπουν
που πάνω τους “σκοντάφτουν” τα δικαιώματα που υπoστηρίζουν τα παραπάνω.

δ. σχετικοί σύνδεσμοιελληνικό σύνταγμα
τελευταία αναθεώρηση 2001.. ενδιαφέροντα άρθρα..

– Τα πρώτα άρθρα του ελληνικού συντάγματος ορίζουν ότι όλοι οι Ελληνες πολίτες είναι ίσοι απέναντι στο νόμο, και προστατεύουν το δικαίωμα όλων να αναπτύξουν ελεύθερα την προσωπικότητά τους.


‘Αρθρο 4 – (Ισότητα των Ελλήνων)

1. Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.

2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.


‘Αρθρο 5 – (Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας)

1. Kαθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Xώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.

2. Όλοι όσοι βρίσκονται στην Eλληνική Eπικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Eξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Aπαγορεύεται η έκδοση αλλοδαπού που διώκεται για τη δράση του υπέρ της ελευθερίας.

3. H προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Kανένας δεν καταδιώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιορίζεται, παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος.

4. Απαγορεύονται ατομικά διοικητικά μέτρα που περιορίζουν σε οποιονδήποτε Έλληνα την ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση στη Χώρα, καθώς και την ελεύθερη έξοδο και είσοδο σ’ αυτήν. Τέτοιου περιεχομένου περιοριστικά μέτρα είναι δυνατόν να επιβληθούν μόνο ως παρεπόμενη ποινή με απόφαση ποινικού δικαστηρίου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάγκης και μόνο για την πρόληψη αξιόποινων πράξεων, όπως νόμος ορίζει.

5. Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία κάθε προσώπου έναντι των βιοϊατρικών παρεμβάσεων.

Ερμηνευτική δήλωση: Στην απαγόρευση της παραγράφου 4 δεν περιλαμβάνεται η απαγόρευση της εξόδου με πράξη του εισαγγελέα, εξαιτίας ποινικής δίωξης, ούτε η λήψη μέτρων που επιβάλλονται για την προστασία της δημόσιας υγείας ή της υγείας ασθενών, όπως νόμος ορίζει.


‘Αρθρο 25 – (Προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων)

1. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Oι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας.

2. H αναγνώριση και η προστασία των θεμελιωδών και απαράγραπτων δικαιωμάτων του ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει στην πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου μέσα σε ελευθερία και δικαιοσύνη.

3. H καταχρηστική άσκηση δικαιώματος δεν επιτρέπεται.


‘Αρθρο 28 – (οι διεθνείς συμβάσεις υπερισχύουν αντίθετων διατάξεων νόμου.)

1. Οι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου.

Ετσι, σύμφωνα με το ελληνικό Σύνταγμα, οι διεθνείς συμβάσεις που έχουν επικυρωθεί από την Ελλάδα, έρχονται δεύτερες σε δύναμη μετά το σύνταγμα & υπερισχύουν των ελληνικών νόμων.


Mεταβατικές διατάξεις
‘Αρθρο 116 – (Ισχύς διατάξεων αντίθετων με το άρθρο 4 παρ.2 και 22 παρ.1)

1. Διατάξεις υφιστάμενες που είναι αντίθετες προς το άρθρο 4 παράγραφος 2 εξακολουθούν να ισχύουν ώσπου να καταργηθούν με νόμο, το αργότερο έως την 31 Δεκεμβρίου 1982.

**2. Δεν αποτελεί διάκριση λόγω φύλου η λήψη θετικών μέτρων για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το Κράτος μεριμνά για την άρση των ανισοτήτων που υφίστανται στην πράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών.


Σύνταγμα του κράτους (2001, το πλήρες κείμενο, κατ’ άρθρο)
Σύνταγμα, αναθεώρηση 2001, πλήρες κείμενο στο www.disabled.gr
Σύνταγμα, αναθεώρηση 2001, πλήρες κείμενο στο www.daskalos.edu.gr
Το Αναθεωρημένο Σύνταγμα (ΦΕΚ Τ. Α 85/18.4.2001) στο Εθνικό Τυπογραφείο
www.anatheorisi.org – ανοιχτή συζήτηση για την αναθεώρηση 2006

Αρχή Σελίδας-Return to TOP


ελληνικοί νόμοι & πρόσθετα αρθρα, διατάξεις…

..
. ισότητα φύλων .. νόμος ..
  ΠΔ. 105/2003 περί βάρους απόδειξης σε διακριτική μεταχείριση λόγω φύλου
  .. περί παρενόχλησης λόγω φύλου ..

. Nόμος για τον Πολιτικό Γάμο (αρ 1350 ΑΚ)
Ο νόμος δεν κάνει καμιά διάκριση φύλου, αλλά αντίθετα η κυρίαρχη ερμηνευτική άποψη
τον "ερμηνεύει" διακριτικά - παρά το γεγονός ότι νομοδιδάσκαλοι και συνταγματολόγοι
έχουν δηλώσει ότι η διακριτική αυτή ερμηνεία είναι αντισυνταγματική - και αντίθετη
με τις διεθνείς συμβάσεις για τα βασικά δικαιώματα.
Ποιοι όμως θα τολμήσουν να θέσουν το ζήτημα στο ανώτατο δικαστήριο?

. περί αναγνώρισης ζευγαριών που παντρεύτηκαν σε άλλη χώρα ..
Ο ελληνικός νόμος ορίζει ότι αναγνωρίζει τα ζευγάρια που έχουν παντρευτεί σε άλλη χώρα, με
την προσκόμιση του πιστοποιητικού γάμου, θεωρημένο από το υπ. Εξωτερικών της χώρας όπου έγινε ο
γάμος και υπόσχεται αναγνώριση του γάμου.. Χωρίς καμιά αναφορά στο φύλο ούτε στην σεξουαλική ταυτότητα.

. ελευθερία της έκφρασης και του τύπου
Ο ελληνικός νόμος προστατεύει την ελευθερία έκφρασης και κάθε δημοσίευσης, όχι όμως και τις
 δημοσιεύσεις που παραβιάζουν βασικά δικαιώματα ανθρώπων ή που εξωθούν σε εγκληματικές
ενέργειες, μίση, διχόνιες, μαζικές φοβίες.. Ούτε ψευδείς δημοσιεύσεις. Ούτε δημοσιεύσεις με
πλαστή ταυτότητα εκδότη/συγγραφέα. Δυστυχώς χρειάζεται να το θυμίζουμε σε πολλούς..Νόμοι & Κώδικες ΜΜΕ * Νόμος 2328/3-8-95 (ΦΕΚ 159) : «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτωντης ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» & οι τροποποιήσεις του. Ειδικότερα το άρ.9. [από www.infosoc.gr/index.php?op=modload&modname=Downloads&pageid=1518] * Ν. 2863/2000 Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τομέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών. * ΦΕΚ 75/28.3.2003 - ΠΔ77 (αρχείο .pdf) :Κώδικας Δεοντολογίας ειδησεογραφικών κ.α. δημοσιογραφικών εκπομπών - δείτε ιδίως το αρ. 4 περί Δυσμενών διακρίσεων ! Εάν σας καλέσουν να αρπαχτείτε στα ΤΒ-παράθυρα, καλύτερα να κρατάτε μαζί σας ένα αντίγραφο του αρ.4! [Τύπωσέ το σε αφισάκι] Αρθρο 4 - Δυσμενείς διακρίσεις 1. Δεν επιτρέπεται η παρουσίαση προσώπων με τρόπο ο οποίος, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, μπορεί να ενθαρρύνει τον εξευτελισμό, την κοινωνική απομόνωση ή τις δυσμενείς διακρίσεις σε βάρος τους από μέρος του κοινού βάσει ιδίως του φύλου, της φυλής, της εθνικότητας, της γλώσσας, της θρησκείας, της ιδεολογίας, της ηλικίας, της ασθένειας ή αναπηρίας, του γενετήσιου προσανατολισμού ή του επαγγέλματος. 2. Δεν επιτρέπεται η προβολή μειωτικών, ρατσιστικών, ξενοφοβικών ή σεξιστικών μηνυμάτων και χαρακτηρισμών καθώς και μισαλλόδοξων θέσεων και γενικά δεν πρέπει να θίγονται εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες και άλλες ευάλωτες ή ανίσχυρες πληθυσμιακές ομάδες. Το διάταγμα στις σελίδες του Εθνικού τυπογραφείου: http://www.et.gr/download/a75.pdf - Kώδικας δεοντολογίας ειδησεογραφικών και άλλων δημοσιογραφικών και πολιτικών εκπομπών (ΠΔ 77 Τεύχος Α 75/28.3.2003) αντίγραφα: http://homepages.pathfinder.gr/sappho/dikaiwma/law/a75pd77.pdf (και σε αρκετούς αλλους δικτυακους τόπους.. & στην ιστοσελίδα του ΕΣΡ) * Δημοσιογραφική Δεοντολογία : Κανονισμός υπ.αρ.1/1991 του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως «περί δημοσιογραφικής δεοντολογίας στη ραδιοτηλεόραση» (Κώδικας Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας) ΑΡΘΡΟ 1 Οι κανόνες του κώδικα αυτού ισχύουν για δημοσιογραφικές εκπομπές στη δημόσια (κρατική ή δημοτική) και την ιδιωτική ραδιοφωνία και τηλεόραση. ΑΡΘΡΟ 5 Δεν επιτρέπονται η παρουσίαση προσώπων με τρόπο που να μπορεί, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, να ενθαρρύνει τον εξευτελισμό, την κοινωνική απομόνωση ή τις δυσμενείς διακρίσεις εις βάρος του μέρους του κοινού βάσει ιδίως του φύλου, της φυλής, της εθνικότητας, της γλώσσας, της θρησκείας, της ιδεολογίας, της ηλικίας, της ασθένειας ή της αναπηρίας, του γεννετήσιου προσανατολισμού ή του επαγγέλματος. [.. βλέπε όλο το κείμενο του Κώδικα και στο www.mathisis.com] * Κώδικας Δεοντολογίας Διεθνούς Συνομοσπονδίας Δημοσιογράφων: Code of Ethics - International Federation of Journalists (Adopted by 1954 World Congress of the IFJ. Amended by the 1986 World Congress). " This international declaration is proclaimed as a standard of professional conduct for journalists engaged in gathering, transmitting, disseminating and commenting on news and information in describing events. 1. Respect for truth and for the right of the public to truth is the first duty of the journalist [..] 7. The journalist shall be alert to the danger of discrimination being furthered by media, and shall do the utmost to avoid facilitating such discriminations based on, among other things, race, sex, sexual orientation, language, religion, political or other opinions, and national and social origins. [...] βλέπε http://www.ijnet.org
.. περισσότεροι νόμοι για τις διακρίσεις, την ισότητα, τη γυναίκα . νόμοs 2734/99 o "νέος" περί πορνείας
Νόμος 3304/05 για την ίση μεταχείριση στην εργασία & την απασχόληση & στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών (Ιαν. 2005) Επιτέλους ο ελληνικός νόμος για προστασία από διακρίσεις στην εργασία και την απασχόληση! Ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 18 Ιανουαρίου 2005. Δημοσιεύτηκε (και ισχύει από) το Φεβρουάριο του 2005. Ενσωματώνει στην Ελληνική νομοθεσία τις Ευρωπαϊκές οδηγίες 43/2000 και 78/2000 (με μεγαλύτερες "τρύπες", φυσικά.. Μαχητές στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια αφού εξαντλήσουμε πρώτα τα ελληνικά). το πλήρες κείμενο Η οδηγία 78/2000 ζητάει την καταπολέμηση των διακρίσεων στην εργασία & την απασχόληση που οφείλονται στις θρησκευτικές πεποιθήσεις, στην αναπηρία, στην ηλικία και στον γενετήσιο προσανατολισμό - δηλαδή στην ομοφυλοφιλία! Η οδηγία 43/2000 προστατεύει από διακρίσεις στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών, αλλά ΜΟΝΟ λόγω εθνικής ή φυλετικής καταγωγής ή θρησκείας .. Ο ελληνικός νόμος 3304 ενσωματώνει τις οδηγίες αυτές στο ελληνικό δίκαιο, και ισχύει από τον Φεβρουάριο 2005. Σε κάθε περίπτωση ασάφειας η ασυμφωνίας του ελλ. νόμου, υπερισχεί το πρωτότυπο κείμενο των οδηγιών (στα αγγλικά και γαλλικά). το άρθρο 16 προβλέπει : 1. Οποιος παραβιάζει την κατά τον παρόντα νόμο απαγόρευση της διακριτικής μεταχείρισης για λόγους εθνοτικής ή φυλετικής καταγωγής ή θρησκευτικών και άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, κατά τη συναλλακτική διάθεση αγαθών ή προσφορά υπηρεσιών στο κοινό, τιμωρείται με φυλάκιση 6 μηνών μέχρι 3 ετών και με χρηματική ποινή 1.000 έως 5.000 ευρώ. 2. Καταργείται το αρ. 3 του ν. 927/1979 (ΦΕΚ 139 Α') βλ. σχετική απόφαση Ανώτατου δικαστηρίου Σουηδίας για διακριτική μεταχείριση λεσβιών - με ποιο τρόπο θα αλλάξει τις ζωές μας ο ννόμος αυτός.. * Μόνο που θα πάψουμε να ζούμε μέσα στο διαρκή φόβο "μη μαθευτεί" η αληθινή μας ταυτότητα και χάσουμε τη δουλειά μας.. είναι μια καλή αρχή. * Σε κάθε περίπτωση διακριτικής μεταχείρισης, το αναφέρουμε άμεσα στις αρμόδιες αρχές. Ποιες ειναι οι αρμόδιες αρχές.. -- τα ελληνικά δικαστήρια -- για κάθε διάκριση από το δημόσιο, είναι ο Συνήγορος του Πολίτη -- για κάθε διάκριση από άλλα φυσικά ή νομιικά πρόσωπα, είναι η Επιτροπή Ισης Μεταχείρισης (βλ. αρ. 21) του υπ. Δικαιοσύνης, η οποία υπάγεται απευθείας στον υπουργό, με πρόεδρο τον γ.γ. του υπ. !!! η οποια "εποπτεύει προσπάθειες συμφιλίωσης" & διατυπώνει πορίσματα εάν αποτύχουν !!! + διατυπώνει ερμηνείες των διατάξεων του νόμου ! -- για κάθε διάκριση στην εργασία, την απασσχόληση, την απόκτηση & βετίωση ικανοτήτων για εργασία, τις αμοιβές, τις προαγωγές.. κι οτιδήποτε άλλο σχετικό, στον ιδιωτικό τομέα .. είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. & το Τμήμα Ισότητας Ευκαιριών της διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του υπουργειου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας έχει πρόσθετο προσωπικό για την εξέταση καταγγελιών, την προσπάθεια συμφιλίωσης, .. και την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση "εν γένει' .. - υπηρεσία ϊσης μεταχείρισης του Υπ. Δικαιοοσύνης - τμήμα της δ. Νομοθετικού συντονισμού και ειδικών Διεθνών Νομικών Σχέσεων .. για την εξέταση των καταγγελιών .. με προϊστάμενο υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού !!! σημαντικά σημεία.. * άμεση και έμμεση διάκριση : καμιά φορά η άδικη μεταχείρίση δεν είναι σκόπιμη, ή τόσο φανερή, όπως για παράδειγμα όταν ο εργοδότης απαιτεί απολυτήριο στρατού (έμμεση διάκριση λόγω φύλου και καταγωγής/εθνικότητας) (*) * η παρενόχληση ως μορφή διάκρισης, για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο αρ.2 : " Ως διάκριση νοείται και η παρενόχληση ή κάθε άλλη προσβλητική ενέργεια η οποία εκδηλώνεται με ανεπιθύμητη συμπεριφορά που σχετίζεται με έναν από τους λόγους (που προστατευονται με το νόμο) και έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας προσόπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος. " * η κατανομή του βάρους της απόδειξης : συνήθως ο εργαζόμενος και δη ο υποψήφιος δεν έχει πρόσβαση στα αρχεία του εργοδότη.. οπότε αρκεί να αποδείξουμε ότι υπάρχει διαφορετική συμπεριφορά προς άλλους εργαζόμενους ή υποψήφιους.. κι ο εργοδότης πρέπει να αποδείξει ότι η διάκριση δεν έγινε για κανένα από τους συγκεκριμένους λόγους που προστατεύει ο νόμος. (*) σημ. όλα τα σημαντικά σημεία ισχύουν και αντίστοιχη οδηγία και τον ελλ. νόμο για διακρίσεις λόγω φύλου, εκτός από την παρενόχληση - αλλά κάθε σεξουαλική παρενόχληση μπορεί να θεωρηθεί παρενόχληση λόγω γενετήσιου πρασανατολισμού .. εξαιρέσεις του νόμου * επιτρέπονται οι διακρίσεις που αποτελούν ουσιαστικές και καθοριστικές επαγγελματικές προϋποθέσεις (για παράδειγμα, ένας οδηγός δεν μπορεί να είναι τυφλός) * εξαιρούνται εκκλησίες, θρησκευτικές οργανώσεις, και οργανώσεις ή ενώσεις των οποίων η δεοντολογία εδράζεται σε θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις. κυρώσεις η διακριτική μεταχείριση από εργοδότη ισούται με παραβίαση του εργατικού δικαίου (ν.2639/1998, ΦΕΚ 205 Α') και επιβάλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα περισσότερα.. * τί μάθαμε στη σχετική συζήτηση στο φόρουμ Απριλίου 2005.. * www.ysee.gr/index.php?type=d&f=stopdiscrimination - Από το φυλλάδιο ενημέρωσης της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής για τις διακρίσεις και τον νέο Ευρωπαϊκό νόμο Προηγούμενη σελίδα
στην Ελλάδα ισχύουν επίσης, (& υπερτερουν αντίθετων διατάξεων τοπικών νόμων - σύμφωνα με το αρ. 28 του Συντάγματος !): - το δίκαιο της ΕυυρωπαΙκής 'Ενωσης (συνθήκες & οδηγίες που έχουν ψηφισθεί & υπογραφεί από τη χώρα), - - κοινοτικό κεκτημένο - διεθνείς συμβάσεις που έχει επίσης υπογράάψει η Ελλάδα - - Βασικά ανθρώπινα δικαιώματα - Ευρωπαική Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου * στο άρθρο 2 προβλέπει ότι «κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλεσθεί όλα τα δικαιώματα και όλες τις ελευθερίες που προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη, χωρίς καμιά απολύτως διάκριση, ειδικότερα ως προς τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τις θρησκείες, τις πολιτικές ή οποιεσδήποτε άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την περιουσία, τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. * στο άρθρο 7 της ίδιας Διακήρυξης που αναφέρει ότι «όλοι είναι ίσοι απέναντι στο νόμο και έχουν εξίσου δικαίωμα στην προστασία του νόμου, χωρίς καμιά απολύτως διάκριση» Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διάκρισης σε βάρος των Γυναικών Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 34/180 of 18 December 1979 entry into force 3 September 1981, in accordance with article 27(1) Σύμβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού .. - - οι διεθνείς χάρτες βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ * το άρθρο 21 «απαγορεύεται κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου ...ή γενετήσιου (σεξουαλικού) προσανατολισμού», συμπεριλαμβανομένης και της λήψης κατάλληλων μέτρων για τη κοινωνική και οικονομική ένταξη όλων των εργαζομένων. - νομολογία του δικαστηρίου της Xάγης για τα ανθρώπινα δικαιώματα - νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου .. (Στρασβούργο..) Αρχή Σελίδας-Return to TOP
β. απαρχαιωμένοι, αντίθετοι και ελλιπείς ελληνικοί νόμοι . N.927/1979 (ΦΕΚ 139 Α') & τροπ. 1419/1984.. & .. "Κυρώσεις κατά φυλετικών, θρησκευτικών διακρίσεων" Δεν είναι αρνητικός.. απλά προστατευει ΜΟΝΟ απο φυλετικές και θρησκευτικές διακρίσεις - κι ούτε καν για τις διακρίσεις που αναφέρονται στο "ιδίως" της προστασίας του Ελληνικού συντάγματος (εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων). ΠΡΕΠΕΙ να επεκταθεί το συντομότερο στην προστασία ΟΛΩΝ των διακρίσεων που έτσι κι αλλιώς αναφέρονται στο Σύνταγμα και στις διεθνείς συμβάσεις, και ιδιαίτερα σε όσες αναφέρονται ρητά και σε κάθε άλλο ελληνικό νόμο, αλλά και στις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει/επικυρώσει η Ελλάδα ώστε να προστατεύει και από διακρίσεις λόγω φύλου, εθνικότητας, καταγωγής, γλώσσας, αναπηρίας, πολιτικών πεποιθήσεων, ηλικίας και σεξουαλικού προσανατολισμού. αρ1. αρ2. αρ3. Καταργήθηκε από το ν.3304/2005 - προστάτευε .. . βία κι εγκλήματα μίσους Δεν υπάρχει κανένας προστατευτικός ελληνικός νόμος ! . υπαλληλικός κώδικας (N. 2683/99 ..) Εκείνη η διάταξη περί "χρηστών ηθών" ερμηνεύεται αυθαίρετα κατά το δοκούν.. και χρησιμοποιείται ιδ. για τον έλεγχο, την καταπίεση και τον εκφοβισμό των γυναικών, των νέων και κάθε ατόμου που είναι ή που θεωρείται ότι είναι οτιδήποτε "διαφορετικό" από ότι απαιτεί κάθε μικρή τοπική κοινωνία! Σύμφωνα με την διάταξη αυτή έχει διωχθεί από την δουλιά της δημόσια υπάλληλος επειδή.. "κυκλοφόρησε με τη συνοδεία ανδρός που δεν ήταν ο σύζυγός της !" σε μικρή επαρχιακή πόλη. . N. περι προσυλητισμού (1939!)... Ενας απαράδεκτος σήμερα Μεταξικός νόμος. Κανονικά δεν είναι εφαρμόσιμος σήμερα, αλλά και μόνη η ύπαρξή του είναι ντροπή για την Ελλάδα. Ουσιαστικά επιτρέπει και ευλογεί τον προσυλητισμό της ελληνορθόδοξης εκκλησίας, και η απλή ομιλία για κάθε άλλο θέμα μπορεί να θεωρηθείο απαγορευμένος προσυλητισμός! Σύμφωνα με τον νόμο αυτόν δικάστηκε πρωτόδικα η Ειρήνη Πετροπούλου, μέσα στην δεκαετία '90, τότε εκδότρια του Αμφί, για επιστολή της προς αναγνώστη όπου του ζητούσε να αφήσει ήσυχες τις λεσβίες, οι οποίες απλά υπάρχουν. (συντομα λεπτομέρειες.. κι η απαράδεκτη φρασεολογία της απόφασης !) τα "χρηστά ήθη" .. επικαλούνται πολύ συχνά σε πάρα πολλούς νόμους και διατάξεις, και η ασάφειά τους ορισμένες φορές οδηγεί σε εγκληματικές αμέλειες, ή στο να επιτρέπουν εγκλήματα κατά των ανθρώπινων δικαιωμάτων Για παράδειγμα, ο νόμος που ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο τη σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδού, βρίθει απο εξαιρέσεις "κατά τα χρηστά ήθη" με αποτέλεσμα ένα επικίνδυνα μεγάλο ποσοστό των ελλήνων σήμερα, να έχουν την εντύπωση ότι τάχα έχουν "δικαίωμα ζωής και θανάτου" στα παιδιά τους! κι ότι αποτελεί "χρηστό ήθος" να τα ξυλοφορτώνουν κατά το δοκούν. αρ. 347 ποινικού κώδικα Ρατσιστικό άρθρο που διακρίνει αρνητικά ενάντια στην ερωτική πράξη μεταξύ ανδρών. Για παράδειγμα, το άρθρο 347 του ποινικού .. είναι αυτό που ποινικοποιεί την "παρά φύσην ασέλγεια", όπως αποκαλεί την ανδρική ομοφυλόφιλη ερωτική πράξη, κάτω από ορισμένες συνθήκες (με σκοπό το κέρδος, σε σχέσεις εξάρτησης, κ.α.). Δεν είναι τόσο αθώο όσο ακούγεται και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται και σήμερα από τις αρχές της Τάξης σε κάθε σχεδόν περίπτωση επιχείρησης "εκκαθάρισης" σε γκέη-μπαρ. Ο "σκοπός του κέρδους" είναι εύκολο να επικαλείται κάθε φορά που κάποιος έχει επάνω του κάποιο χρηματικό ποσό.. Πρέπει να καταργηθεί το συντομότερο, μια κι οι περιπτώσεις που αναφέρει και που αληθινά χρειάζονται νομική κάλυψη (όπως για παράδειγμα οι σχέσεις εξάρτησης), θα καλυφθούν αναγκαστικά από τις αντίστοιχες διατάξεις εναρμόνισης με κοινοτικές οδηγίες, ιδ. στον "καινούριο" για το ελληνικό δίκαιο τομέα της σεξουαλικής παρενόχλησης - και μάλιστα ισότιμα για άνδρες και γυναίκες, μια και όλοι γνωρίζουμε ότι στις περισσότερες σεξουαλικές παρενοχλήσεις με κατάχρηση σχέσης εξάρτησης τα θύματα είναι γυναίκες. Μήπως αυτό "ερμηνεύεται", να σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερες διακρίσεις και στα θύματα διακρίσεων ??? Το βασικό επιχείρημα/αίτημα για την κατάργηση του συγκεκριμένου άρθρου είναι ότι δεν μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με τη Συνθήκη του Αμστερνταμ και με το Χάρτη βασικών δικαιωμάτων της ΕΕ (που ενσωματώθηκε στη Συνταγματική Συνθήκη - 18 Ιουνίου 2004) - γιατί κάνει διακρίσεις λόγω σεξουαλικής τταυτότητας και λόγω φύλου. Για το συγκεκριμένο άρθρο έχει ενημερωθεί η ILGA-Europe & έχει σχετική επικοινωνία με το υπ. Εξωτερικών. Αρχή Σελίδας-Return to TOP
. Διεκδικήσεις ..... νομοσχέδια για την ενδο-οικογενειακή βία: μια τραγελαφική ιστορία ντροπής..
Αρχή Σελίδας-Return to TOP
Σύνδεσμοι: Ελληνική νομοθεσία . Πρακτικά στρογγυλής Τράπεζας Αντιγόνης 2003 (+ τιτλος) . εισηγητικό σημείωμα της Διεθνούς Αμνηστείας προς την Επιτροπή δικαιωμάτων - τέλη 2004 . οδηγία EE 78/2000 περί μη-διακρίσεων στην εργασία & την απασχόληση . . νόμος 3304/2005 περί μη-διακρίσεων στην απασχόληση και στην προσφορά αγαθών και υπηρεσιών ...
περισσότερα ενδιαφέροντα.. σελίδα Νομοθεσίας στο www.disabled.gr - περιέχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα, εργασιακά, ισότητα.. Αναδημοσιεύσεις κειμένων χωρίς άδεια: οι αποζημιώσεις, από E-Lawyer, Σάββατο, Φεβρουάριος 18, 2006 http://www.lawnet.gr www.parliament.gr - Η Βουλή "των Ελλήνων" αναζητήστε νομοσχέδια που έχουν κατατεθεί & υπό μελέτη από επιτροπές http://www.et.gr- Εθνικό Τυπογραφείο, - πληροφορίες για όλους τους νόμους, πλήρη κείμενα των πρόσφατων & όσων "θεωρούνται" ότι .. πρέπει να είναι διαθέσιμοι στους πολίτες χωρίς χρηματικό αντίτιμο ! (ΚΟΚ, ΑΣΕΠ, φορολογικά.. κ.α.) gort.gr - όλο το Αστικό Δίκαιο ..
Advertisements

One response

 1. Γιώργας

  Η πιο κραυγαλέα περίπτωση Έλληνα πολίτη που αγωνίστηκε απεγνωσμένα για την εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων από τη Διοίκηση εμφανίζεται ζωντανά στην προδικαστική περί παραδεκτού απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Στρασβούργου) http://www.equal-rights-greece.com/metafrasi_prodikastikis_strasbourg.htm, που ήταν και η πρώτη δημοσιοϋπαλληλική που έγινε τυπικά δεκτή στην Ιστορία.

  July 18, 2010 at 10:23

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s