"We don't see things as they are, we see them as we are" Anais Nin

Αναστάσιος Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας: “για μια αντίσταση ποιότητας”

θα έλεγα πως είμαι μακριά από τον Θεό, από καιρό.

whirling_dervishes1Όμως οι 7 επισκέψεις μου στο Άγιο Όρος και οι οι 3 φορές που βρέθηκα δίπλα – μέσα στην αδελφότητα των Mevlevi – Soufi στην Κωνσταντινούπολη, ήταν αρκετές να μου προκαλέσουν την διασταύρωση ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι.

Και στις δύο κοινότητες, είδα την πίστη σαν την κορυφαία αγωνία του ανθρώπου μπροστά στο ανείπωτο, το άρρητο, τον θάνατο. Έζησα και στις δύο κοινότητες με την ίδια αισιοδοξία και κάτω, θα τολμήσω να πω, από την ίδια πίστη:
την πίστη του ανθρώπου που τάσσεται υπέρ της ζωής, υπέρ του έρωτα. Μέσα σε αυτές τις κοινότητες αντιλήφθηκα ότι είμαι μέρος του εκείνου του έρωτα, όπως ο Συμεών ο Γρηγοριάτης τον αντιλαμβάνεται και μας τον παραδίδει:
“απλώνω ιστίο – το ύδωρ της αγάπης – εκ πληγής αντλώ”.

Έτσι μου τον μετέδωσαν – έτσι τον αντιλήφθηκα.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, είναι μια μορφή για μένα σπάνια, δηλαδή πολύτιμη: μου προκαλεί αυτό που δεν μπόρεσαν παρά λίγοι άνθρωποι στην ζωή μου:
την συγκίνηση, την “ιερή” έκσταση απέναντι στον μεγάλο μας αντίπαλο, τον θάνατο, δηλαδή τον Έρωτα.

Χρωστώ μεγάλη χάρη σε ετούτον τον άνθρωπο. Συγχωρέστε με για την αυθαιρεσία μου, αλλά ο Αναστάσιος λειτουργεί, σε μένα, σαν τον περιστρεφόμενο δερβίση:
παίρνει από τον ουρανό και ως καθαρός, αγνός αγωγός παραδίδει σε εμάς.Αν τον γνωρίζετε, καταλαβαίνετε. Αν όχι, ρωτήστε ή καλύτερα αναζητήστέ τον.

Μια μεγάλη αποκάλυψη από την άλλη όχθη, (η οποία – κοίτα! – δεν υπάρχει…).

Για έναν άθεο, τα λόγια του Αναστάσιου είναι επίσης μια ακόμη Δια – Σταύρωση: “εντός της νύχτας  – αισθηματοποιήθηκε – αλλά εκ πόνου” – Ιερομόναχος Συμεών –

Προσέλθετε…

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2008

+ Ἀναστάσιος Ἀρχιεπίσκοπος Tιράνων, Δυρραχίου καί πάσης Ἀλβανίας
Πρός τόν εὐλαβή ὀρθόδοξο κλῆρο καί λαό, Tέκνα ἐν Κυρίῳ προσφιλέστατα,
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

anastasios

“Λόγος, ὁ Πατρί ὁμοούσιος ὑπάρχων,
ἐκ παρθενικῶν φυραθείς ἁγνῶν αἱμάτων,
…, γεννᾶται ἐν σπηλαίῳ· ἔκπληξις!”
(Δοξαστικό Αἴνων 21ης Δεκεμβρίου)

Ὅλα ὅσα συνδέονται μέ τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων ἐκπλήττουν
Ὁ ἀπρόσιτος καί ἀπερινόητος “Λόγος, ὁ Πατρί ὁμοούσιος,” “υἱός ἀνθρώπου” γίνεται,
γιά νά ὁδηγήσει τελικά τόν ἄνθρωπο σέ ὕψος ἐκπληκτικό: τή θέωση.

Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, προσλαμβάνοντας τήν ἀνθρώπινη φύση, “ἵνα τῇ τῆς θεότητος κοινωνίᾳ συναποθεωθῇ τό ἀνθρώπινον” (Ἅγ. Γρηγόριος Νύσσης), προσέδωσε ἐκπληκτική ἀξία στό κάθε ἀνθρώπινο πρόσωπο, ὅπου γῆς.

Ἀνύψωσε τόν ἄνθρωπο ἀσυγκρίτως ψηλότερα ἀπό ὅσo ἔχει προσπαθήσει ὁποιαδήποτε ἀθεϊστική πρόταση ἤ οὑμανιστική θεωρία. Τό κοσμοϊστορικό αὐτό γεγονός συντελεῖται μέ τρόπο ἐκπληκτικό: Ἡ Παρθένος Μητέρα μετά τή Γέννηση “ἐσπαργάνωσεν αὐτόν καί ἀνέκλινεν αὐτόν ἐν τῇ φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι” (Λουκ. 2:7).

Αὐτός πού ἔρχεται γιά νά ὁδηγήσει τό ἀνθρώπινο γένος στή σωτηρία, “γεννᾶται ἐν σπηλαίῳ” ἀρνούμενος κάθε μορφή ἐγκόσμιου μεγαλείου, περιφρονεῖ τή χλιδή, συμμερίζεται ἀπό τήν πρώτη στιγμή τή ζωή τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων, τῶν ταπεινῶν καί φτωχῶν, δηλαδή τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς.

Συγχρόνως ὅμως, οἱ Εὐαγγελιστές ἀποκαλύπτουν μιά ἄλλη ἐκπληκτική παρουσία. Χορούς ἀγγέλων πού ἀναγγέλλουν τό “Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία”. Ἔκπληξη ἀργότερα προκαλεῖ ἡ προσκύνηση τῶν σοφῶν ἀπό τήν Ἀνατολή καί ἡ παρανοϊκή μανία τοῦ Ἡρώδου, πού ζητεῖ νά ἐξολοθρεύσει τό Θεῖο βρέφος, ὡς μελλοντικό του ἀντίπαλο.

Ἡ ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας ἀναδεικνύει τό καταπληκτικό γεγονός: “Λόγος, ὁ Πατρί ὁμοούσιος ὑπάρχων, ἐκ παρθενικῶν φυραθείς ἁγνῶν αἱμάτων, (ἀφοῦ συνελήφθη στή μήτρα τῆς Παρθένου) … γεννᾶται ἐν σπηλαίω· ἔκπληξις!”. Ὁ αἰώνιος Υἱός τοῦ Θεοῦ ἔρχεται στόν ἐγκόσμιο χρόνο μέ τρόπο πρωτόγνωρο, σιωπηλά καί λιτά.

Τό συγκλονιστικό γεγονός πού ἄλλαξε τόν ροῦ τῆς ἱστορίας τοῦ κόσμου συντελεῖται ἀθόρυβα, μακρυά ἀπό τά κέντρα πολιτικῶν ἤ στρατιωτικῶν ἀποφάσεων τῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας, πού πίστευαν ὅτι ρυθμίζουν τήν τύχη τῆς οἰκουμένης· μακρυά ἀπό τά οἰκονομικά καί ἐμπορικά περιβάλλοντα· μακρυά ἀπό τούς φιλοσοφικούς ἤ θρησκευτικούς κύκλους τοῦ τότε κόσμου, πού νόμιζαν ὅτι γνωρίζουν τούς νόμους τῆς φύσεως ἤ τούς νόμους τοῦ Θεοῦ. “Οὐ γάρ εἰσιν αἱ βουλαί μου ὥσπερ αἱ βουλαί ὑμῶν, οὐδ᾽ ὥσπερ αἱ ὁδοί ὑμῶν αἱ ὁδοί μου, λέγει Κύριος” (Ἠσ. 55:8), εἶχε ὑπογραμμίσει ὁ προφήτης Ἠσαΐας.

Ὅλα ὅσα σχετίζονται μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό, ἐκ πρώτης ὄψεως ἀποτελοῦν πρόκληση γιά τήν κοινή λογική. Συχνά τήν ἀνατρέπουν. Τελικά ὅμως προεκτείνουν τόν ὁρίζοντά της. Ἐνέχουν μιά ἀστείρευτη δυναμική, μιά δημιουργική ἐνέργεια. Ὅσοι γνώρισαν τόν Χριστό, ὅσοι Τόν πίστεψαν καί συνδέθηκαν ἀγαπητικά μαζί Του, διαπιστώνουν καί βιώνουν ὅτι ὁ Τριαδικός Θεός, τόν ὁποῖον ἀποκάλυψε ὁ Ἰησοῦς, δέν εἶναι κάποια στατική, πληκτική, ἀπρόσωπη “ἀνώτερη δύναμη”, ἀλλά ὁ ζωντανός Θεός τῆς ἀγάπης, ὁ Θεός τῶν ἐκπλήξεων.

Ἀθόρυβα, ἀνοίγει νέους ὁρίζοντες ἐκεῖ πού ὅλα φαίνονται κλειστά καί χωρίς ἐλπίδα. Ἐπεμβαίνει μέ τρόπους ἀπροσδόκητους στήν πορεία τῆς ἀνθρωπότητος, τῆς κοινότητος στήν ὁποία ἀνήκουμε, καθώς καί στόν προσωπικό μας βίο. Δίνει στή ζωή μας απρόσμενες λύσεις σέ ἀδιέξοδα. Ἡ ἐλπίδα πού προσφέρει αὐτή ἡ ἀλήθεια στίς δοκιμασίες μᾶς στηρίζει καί μᾶς ἀνανεώνει. Ἡ ἀγάπη πού μεταγγίζει, ἡ ἔξοδος δηλαδή ἀπό τό ἐγώ μας γιά τή συνάντηση τοῦ ἄλλου, συνοδεύεται ἀπό ἐσωτερική χαρά καί εἰρήνη. Ἡ “ἐν Χριστῷ” ζωή εἶναι γεμάτη θαυμαστές ἐμπειρίες. Πρόκειται γιά συνεχῆ πνευματική μεταμόρφωση.

Οἱ τρόποι ὅμως μέ τούς ὁποίους πανηγυρίζουμε στόν καιρό μας τά Χριστούγεννα ἀποτελοῦν, ἀντίθετα, μιά θλιβερή ἔκπληξη. Στή θέση τῆς λιτότητος καί τῆς ταπεινώσεως, δεσπόζει ἡ χλιδή, ἡ ἐπίδειξη, ἡ πλεονεξία, ὁ πόθος καί ἡ προβολή τοῦ ὑλικοῦ πλούτου, ὁ φανταχτερός εὐδαιμονισμός, ἡ ὑποτίμηση καί περιφρόνηση τῶν πνευματικῶν ἀγαθῶν.

Αὐτή μάλιστα τήν ἐποχή, ἀναστατώνει τήν οἰκουμένη μιά ἄλλη δυσάρεστη ἔκπληξη: Ἡ κατάρρευση τῆς οἰκονομίας. Ἡ στρεβλή οἰκονομική δραστηριότητα, πού λατρεύει τό κέρδος, περιφρονεῖ τόν ἄνθρωπο καί λεηλατεῖ τήν κτίση, ὁδήγησαν στή γνωστή παγκόσμια οἰκονομική κρίση, πού σάν φοβερός κυκλώνας ἀπειλεῖ τίς περισσότερες χῶρες, ἀναπτυγμένες καί ἀναπτυσσόμενες.

Κυρίως ὅμως καταλήγει σέ νέα ταλαιπωρία τῶν ἑκατομμυρίων φτωχῶν καί ἁπλῶν ἀνθρώπων. Οἱ προτάσεις γιά τήν ἄμεση διέξοδο ἀπό τήν κρίση, πολλές καί ἀξιέπαινες. Ἀλλά μακροπρόθεσμα, ἡ γενικότερη δοκιμασία πού περνᾶ ἡ ἀνθρωπότητα ἀπαιτεῖ ριζικότερες ἀλλαγές. Ὁ αἰώνιος Λόγος τοῦ Θεοῦ, τοῦ ὁποίου τή Σάρκωση ἑορτάζουμε, δείχνει διαχρονικά τήν κατεύθυνση: Λιτότητα καί ἐγκράτεια στήν προσωπική ζωή.

Περισσότερη ἀλληλεγγύη, γνησιότερη ἀγάπη. Ἀληθινό σεβασμό στήν ἀξιοπρέπεια τοῦ κάθε ἀνθρωπίνου προσώπου, ὅπου καί σέ ὅποιες συνθῆκες καί ἄν γεννήθηκε. Διότι μετέχει στήν ἀνθρώπινη φύση τήν ὁποία προσέλαβε καί ἀνύψωσε ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ. Αὐτή ἡ μορφή βιοτῆς ἀνακαινίζει τή ζωή καί τήν πλουτίζει πνευματικά, χαρίζοντάς της μοναδική ὀμορφιά. Καί τελικά, στηρίζει τήν κοινωνική δικαιοσύνη καί διαμορφώνει τόν ἀληθινό πολιτισμό.

Ἄς γιορτάσουμε τήν ἔλευση τοῦ Λυτρωτοῦ καί ἄς φανερώσουμε τήν ἀφοσίωση καί τήν πιστότητά μας σ᾽ Αὐτόν, μέ μιά ἀντίσταση ποιότητος στήν κρατοῦσα στή νοοτροπία πλεονεξίας, τοῦ βίας, σκληροκαρδίας τοῦ καί καταχρήσεως τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Αὐτές ἔχουν ὁδηγήσει τήν ἀνθρωπότητα νεοειδωλολατρία χρήματος, ἀθέμιτου πλουτισμοῦ.

Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος, τοποθετώντας στό περιθώριο τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ καί περιφρονώντας τόν Θεάνθρωπο, κατέληξε στόν ὑπάνθρωπο. Ὅσοι πονοῦμε γιά οὐσιαστική ἀνύψωση τῆς κοινωνίας καλούμεθα νά ἀντισταθοῦμε στή νοοτροπία αὐτή, ἀπ᾽ ὅπου καί ἄν προέρχεται, ἀπό ὅποιους καί ἄν συντηρεῖται.

Ὁ ἐνανθρωπήσας Λόγος τοῦ Θεοῦ τῆς σοφίας καί τῆς ἀγάπης ἄς κατευθύνει καθημερινά τή ζωή μας, γεμίζοντάς την αἰσιοδοξία καί χαρά· καί στίς γιορτινές αὐτές μέρες καί σ᾽ ὅλο τόν ἐρχόμενο χρόνο.

Εὐλογημένα Χριστούγεννα. Mέ ὅλη μου τήν ἀγάπη ἐν Χριστῷ,

+ Ἀναστάσιος Ἀρχιεπίσκοπος Tιράνων, Δυρραχίου καί πάσης Ἀλβανίας

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s